Hoe ik ging doen wat ik niet durfde

Ik stapte uit mijn comfortzone om met God op pad te gaan en te ontdekken, te delen, kwetsbaar en open te zijn, met koffie en thee, buren en vrienden. Waarom? Omdat ik wil leven vanuit Gods liefde en niet vanuit angst, drukte en stress. Omdat ik ernaar verlang dat mensen om mij heen dit ook ontdekken. Wil jij dat ook? Dit boekje helpt je door middel van verhalen, inspiraties en opdrachtjes om zelf aan de slag te gaan.

Je bent misschien al aan de slag gegaan! Ik ben heel benieuwd naar je reactie. Lukt het je om de opdrachtjes te doen? Lukt het om met de vragen aan de slag te gaan? Laat het me weten hoe je het hebt beleefd. Dit kan door me een mailtje te sturen.

Antwoorden op vragen

Ben je op vragen gestuit die je lastig vond te beantwoorden? Hieronder staat een aantal vragen uitgewerkt. Ik heb niet alle vragen beantwoord omdat sommige vragen geen eenduidig antwoord hebben. Hieronder dus alleen die vragen die minder gemakkelijk terug kon vinden in de bijbelteksten. Mochten er vragen zijn waar je niet uitkomt en die hieronder niet genoemd zijn, stuur me dan een mail, dan help ik je erbij!

Stap 2 God is nu bij jou

Bijbelteksten waaruit blijkt dat God van je houdt:

 • Jesaja 43:1-7: bedenk dat God dit ook tegen jou persoonlijk heeft!
 • Johannes 3:16
 • Johannes 17: 23
 • 1 Johannes 4:11, 16, 20

Stap 4 Reuzen op je pad

Het verhaal van David en Goliat (1 Samuel 17). Waarom durft David het wél op te nemen tegen deze reus en de soldaten van Israël niet?

David was herder, bracht zijn dagen vaak door in afzondering. Hij schreef liederen, zong en bad. Hij kwam linea recta vanuit de tegenwoordigheid van God bij het leger van de Israëlieten. Hij wist wat God kon doen als er gevaar dreigde. Hij wist dat God hem hielp en beschermde. Wat is je perspectief? Wat is je uitgangspunt? God is veel groter en sterker dan Goliat dus wat is het probleem? De soldaten keken naar zichzelf, klein, zwak en vervolgens naar Goliat. Hij leek onoverwinnelijk. Vanuit welk perspectief kijk je naar je problemen?

De sleutel voor het vertrouwen van David is de ervaring die hij had met God. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het kost tijd en moeite om dit vertrouwen in je hart op te bouwen. Neem die tijd, ga stap voor stap met God op pad en ontdek dat Hij altijd trouw is.

Stap 6 Een mooi fundament

1 Samuel 21, 22 en Psalm 52. David is op de vlucht. Voor zijn schoonvader Saul. Van een veilige woonplaats in het paleis als dakloze vluchteling binnen een paar uur… Vervolgens voel je je bedreigd waar je komt. Je liegt om te blijven leven en door die leugen komen mensen om het leven. Hij voelt zich schuldig en alhoewel hijzelf de moorden niet gepleegd heeft, kan ik me voorstellen dat David zich schuldig voelt. Als hij geen spullen uit de tempel met een leugen had meegenomen, was het gezin van Abimelech niet vermoord. Ik zou denk ik niet anders gehandeld hebben als David handelde. Waarom ook niet? Hij had Goliat verslagen, dus ‘recht’ op het zwaard..! Het is de vraag of hij had moeten liegen. Wat zou Abimelech hebben gedaan als hij gewoon de waarheid had verteld? Dan wist hij dat hij moest oppassen voor Saul..

Wat ik heel erg knap vind van David is dat hij zichzelf niet blijft veroordelen maar door Gods ogen naar zichzelf durft te kijken. Hij beschrijft zichzelf als een altijd groene olijfboom in het huis van God. Fantastisch! Ook al had hij geen huis, was hij een vluchteling en vogelvrij, hij ziet zichzelf als kostbaar en waardevol. Dat is het fundament van zijn leven. Niet zijn omstandigheden.

Hij had heel veel redenen kunnen noemen om niet te functioneren (barrières). Maar hij heeft er geen! Door zichzelf op de juiste manier te zien en daar naar te handelen werd hij een veilige schuilplaats voor heel veel mensen!

Stap 16 Op zoek naar sleutels

Lees Handelingen 17:16-34 Paulus begint met prediken in de synagoge (bij de Joden en Grieken die in God geloven) Vervolgens gaat hij naar het marktplein. Hij benadert de mensen uit Athene slim. Speelt in op dingen waar zij mee bezig waren. Hij ging in debat met hen. Hij wist hen te interesseren voor de dingen die hij te vertellen had. Hij wordt meegenomen naar de Areopagus. De plek waar de wijzen en leiders van de stad zaten. Er werd veel gefilosofeerd en gedebatteerd op die plek. Paulus spreekt op het niveau van deze mensen.

Hoe kwam zijn toespraak over? Sommigen dreven de spot met hem, anderen zijn geïnteresseerd, een paar sluiten zich aan. Zou hij tevreden of ontevreden zijn geweest? Ik denk dat hij wel een beetje gefrustreerd was. Er was zoveel afgoderij in die stad! En dan zo weinig mensen die wilden luisteren. Aan de andere kant wist hij dat het zaad gezaaid was en was hij denk ik ook instaat om het los te laten. Ik zou het moeilijk vinden om überhaupt zo’n gesprek te voeren met geleerden. Bovendien zou ik erg gefrustreerd zijn als mensen de spot zouden drijven met mijn verhaal. Ik denk dat Paulus dat ook moeilijk vond, maar hij wist wat zijn boodschap te weeg bracht. Hij zei het ook al in Corinthe dat het evangelie voor de wereld een dwaasheid is. Hier in Athene liep hij daar ook tegenaan.

Stap 17 Welke taal spreek ik?

Marcus 10:17-22 en 10:46-52 Een rijke man en de blinde Bartimeüs.

 • Wat vraagt de jongeling? Wat moet IK DOEN om het eeuwige leven te krijgen?
 • Wat roept Bartimeüs? ‘Help’
 • Wat is het verschil hiertussen? De jongeling wil zelf zorgen voor een oplossing, Bartimeus beseft dat hij hulpeloos is en tot niets in staat.
 • Welk antwoord geeft Jezus aan de jongeling? Hoe hij op eigen kracht in de hemel kan komen: niet dus….
 • Wat vraagt Jezus aan Bartimeüs? Hoe wil je dat IK je help?
 • Welk verschil in benadering zie je? Wil je zelf je boeltje in orde maken of laat je dit aan Jezus over? Het lastigste voor mensen om hun autonomie op te geven. ‘Zelf doen’ is een van de eerste zinnetjes die een peutertje zegt. Loslaten en Jezus laten doen is heel lastig….

Stap 19 Ik ben geliefd, ik ben vrij, ik geniet!

Johannes 10:10b in verschillende vertalingen

 • NBG: Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed
 • NBV: Maar ik ben gekomen opdat zij het leven hebben in al zijn volheid
 • SV77: Ik ben gekomen opdat het leven hebben en overvloed hebben
 • Willibrord: Ik ben gekomen opdat zij het leven mogen bezitten en wel in overvloed.

Grootste verschil tussen de vertalingen is dat de één het leven dat Jezus geeft overvloed noemt, de ander geeft aan dat Jezus leven en overvloed geeft. Ik weet niet eens of het zo’n fundamenteel verschil is. De ene theoloog vergeestelijkt het geheel en zegt dat alle zegeningen geestelijk zijn. De ander zegt dat het juist ook materieel is. Grappige is dat er misschien niet eens zo’n onderscheid gemaakt hoeft te worden. Wat is rijk zijn? Wat is arm zijn? Welk tevreden en gelukkig mens zou zijn leven willen ruilen met een ander? Als je merkt dat God je leven vult, vervult met zijn goedheid, zijn genade, zijn liefde… dat is toch een geweldige volheid! Prachtige tekst om hier bij te lezen: Johannes 1:16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met zijn goedheid overstelpt. Niet een beetje, maar bedolven!!

 • Ken je teksten of gebeurtenissen uit de Bijbel waarin staat dat God geniet?

Bij de schepping begint het al dat God naar zijn Schepping kijkt en zegt dat het goed was. Ik denk dat Hij op dat moment van zijn Schepping genoot. Ook op de zevende dag, toen Hij uitrustte. Als Hij ’s avonds in de avondkoelte door zijn Schepping liep….

Momenten dat het goed was met zijn volk: toen Hij de tabernakel vulde met zijn heerlijkheid, toen de tempel in gebruik genomen werd.

Stap 20 Geloven, groeien, gaan (1)

Mensen komen tot geloof in Jezus Christus door met anderen op te trekken. Zij groeien in hun geloof zodat ze in staat zijn om anderen over Jezus te vertellen. Hiermee wordt de cirkel gesloten en kan het proces weer opnieuw beginnen. Dit zie je ook in het leven van Barnabas en Paulus.

BarnabasPaulus
1. Nadat de eerste mensen tot geloof zijn gekomen komt Barnabas tot geloof.1. Spectaculaire ontmoeting met Jezus, handoplegging van Ananias.
2. Hij is stabiel, diepgelovig en vervuld met de Geest, wordt gezonden en gaat.2. Hij begint te evangeliseren en wordt onder de hoede van Barnabas genomen.
3 Hij ziet dat er veel werk is en gaat hulp halen.3 Hij wordt door Barnabas gehaald en blijft een jaar de gelovigen helpen.
4 Er komen veel mensen tot geloof4 Er ontstaat een groep stabiele gelovigen
4 Hij wordt vertrouwd hij neemt anderen mee.4 Er ontstaan meerdere gemeenten
4 Hij wordt uitgezonden om verder te trekken, mensen zijn onder de indruk, komen tot geloof.4 Hij is vervuld met de Geest, weet wat hij moet doen, hij spreekt, handelt en mensen komen tot geloof.

 

1 Thessalonicenzen 1:5-8 Hier zie je het proces van geloven groeien en gaan terugkomen. De mensen zijn overtuigd door woorden en door de kracht van de Geest (geloven). Zij hebben Paulus nagevolgd (groeien), ze zijn tot voorbeeld voor alle gelovigen geworden (gaan) en daardoor verspreidde het geloof zich. Niet alleen in Macedonië en Achaje, maar ook daar buiten (geloven)

Blogs

Ik heb beloofd om te gaan bloggen over dansles, contact met oude en nieuwe vrienden, voor buren enzovoorts… deze zijn te lezen op de blogs die staan gepubliceerd via www.designjeleven.nl: Blogs Mira Als je onze Facebookpagina in de gaten houdt, zie je ze vanzelf langskomen! Facebook DESIGNjeleven

Vragen of opmerkingen?

Als je me een vraag wil stellen of gewoon een reactie wil geven op het boekje kun je me mailen. Dit is het adres waar je het naar kunt sturen: designjeleven@agape.nl

Boekje bestellen?

Bestellen