Door een periodieke schenking (ook wel genoemd ‘lijfrenteschenking’) aan te gaan mag je je gift aan Agapè aftrekken bij de aangifte van de inkomstenbelasting, ook als je meer dan 11% van je inkomen geeft aan (andere) ANBI-instellingen. Om hiervoor in aanmerking te komen, is het nodig dat er tussen Agapè en jou als gever een overeenkomst wordt getekend.

Je kunt afspreken dat je vijf jaar lang 1.000 euro per jaar overmaakt aan Agapè. Ieder jaar kun je zelf besluiten hoe je de giften verdeelt aan doelen binnen de organisatie, als het in totaal maar 1.000 euro is. Het voordeel is dat je dit hele bedrag van je inkomen mag aftrekken, bovenop de 11%. Praktisch betekent het dat je ook bij een laag inkomen toch minimaal 37% van de gift terugkrijgt van de Belastingdienst. Dit kan oplopen tot 51,5% van de gift bij een hoog inkomen. Ook al ga je maar 10 euro (inclusief je vastgelegde periodieke schenking) boven de 11% uit, dan krijg je over je 10 euro toch minimaal 3,70 euro terug. Agapè acht het vastleggen van een periodieke schenking zinvol vanaf 50 euro per jaar.

Voorwaarden

Een periodieke schenking komt voor aftrek in aanmerking als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De schenking heeft een looptijd van 5 jaar.
  • Het bedrag is jaarlijks gelijk.
  • Er is een onderhandse overeenkomst aanwezig in de administratie van stichting en gever.

De Belastingdienst eist dat de overeenkomst volledig wordt nagekomen. Wanneer je bijvoorbeeld besluit na drie jaar te stoppen met schenken, om welke reden dan ook, dan is de Belastingdienst gerechtigd het genoten belastingvoordeel over de afgelopen drie jaar terug te vorderen. Enige uitzondering hierop is als de schenker voor het einde van de looptijd komt te overlijden.

Het projectdoel

De overeenkomst ‘periodieke gift in geld’ wordt aangegaan met Stichting Agapè en niet met een persoon of doel binnen onze organisatie. Dit kan betekenen dat na twee of drie jaar een begunstigde persoon of een project binnen Agapè kan stoppen. De schenkingen dienen dan toch gegeven te blijven worden aan Agapè en zullen niet meer gebruikt kunnen worden voor die persoon of dat specifieke project. In overleg zullen we een andere bestemming voor je schenking zoeken binnen Agapè. Wanneer je een schenkingsakte overeenkomt, bepaal je waar het geld aan besteed wordt binnen Agapè door dit aan ons mee te delen. Het is niet mogelijk dit in de overeenkomst vast te leggen.

Meer vragen?

Wanneer je hierover meer vragen hebt, kun je contact opnemen met Willie Thomassen via [email protected]

Download direct het formulier van de Belastingdienst

Let op: de overeenkomst ‘periodieke gift in geld’ is niet hetzelfde als een machtigingsformulier. Deze moet alsnog worden ingevuld. Ook kun je ervoor kiezen om het bedrag zelf structureel over te maken via je bank.