Terug naar geven

Neem een aandeel in het werk van Agapè

Agapè investeert in Nederland!

Het aantal mensen dat nog in God gelooft in Nederland is bijna gehalveerd. Tweederde van de Nederlanders in buitenkerkelijk. Meer dan 80% komt nooit of bijna nooit in de kerk. Nederland is een zendingsland.

Nederland heeft Jezus nodig. Daarom investeert Agapè in mensen en in ons land als geheel.

Om dit te kunnen doen, willen we je vragen om in Agapè te investeren.

Neem ook een aandeel in het werk van Agapè

We nodigen jou uit een figuurlijk aandeel te nemen in het werk van Agapè. We willen namelijk graag meer mensen structureel betrekken bij ons werk. Deze aandelen zijn natuurlijk geen formele, juridische aandelen zoals beursgenoteerde bedrijven die hebben.

Een €50 aandeel is voor iedereen die Agapè een warm hart toedraagt en op deze unieke manier deel wil uitmaken van het werk. Je wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Ontmoetingsdag en je wordt op de hoogte gehouden van plannen en projecten. In de hoop dat je als ‘aandeelhouder’ met ons meedenkt, bidt en misschien wel meedoet!

Een €1000 aandeel is vooral bedoeld voor particulieren, ondernemers, kerken en organisaties. Naast de uitnodiging voor de jaarlijkse Ontmoetingsdag ben je met dit aandeel lid van het Agapè Partner Netwerk. Een mooie gelegenheid om contact te leggen of te vernieuwen met andere partners en met kennis, ervaring en advies bij te dragen aan de ontwikkeling van Agapè.

De aankoop van een aandeel is als gift aftrekbaar van de belasting.

Ja ik wil een aandeel!