Agape ikzoekgod.nl

IkzoekGod.nl begeleidt online zoekers in hun zoektocht naar God. Daarvoor biedt IkzoekGod.nl diverse online cursussen en trainingen aan die zoekers helpen om dichterbij Jezus te komen. Tijdens deze training wordt een cursist begeleid door een e-coach. Al zo’n 65 e-coaches uit allerlei kerken en plaatsen in Nederland zijn op dit moment actief om anderen te begeleiden in hun zoektocht.

 IkzoekGod.nl traint christenen die mensen willen begeleiden bij online cursussen. Tijdens deze e-coach-training leren de deelnemers hoe ze op een vraaggestuurde manier online kunnen coachen. Deze training is interessant voor christenen die online andere mensen willen coachen om Jezus te leren kennen.