Together beweegt stellen om hun relatie met elkaar en met Jezus te verdiepen, zodat dit een positieve uitwerking heeft op henzelf en voor hun omgeving.