Bidden

Een beweging die Jezus zichtbaar wil maken wordt gedragen door gebed. Daarom nodigen we je graag uit om mee te bidden voor actuele gebedspunten:

 • Heftige gesprekken
  We leven in een gebroken wereld. Dat zien we iedere dag op het nieuws, maar kunnen we ook zelf van dichtbij ervaren. Voor sommige mensen is de pijn en angst zo groot, dat zij het leven niet meer zien zitten. Zij zoeken via internet naar mogelijkheden om ‘uit het leven te stappen’. Agapè wil deze mensen helpen en heeft hiervoor www.ik-wil-dood.nl opgericht. Mensen kunnen via deze website in contact komen met e-coaches die hen hoop proberen te bieden. Bid voor deze mensen vol pijn, dat ze hoop mogen vinden. En bid ook voor de e-coaches: dat zij de juiste woorden mogen spreken op het juiste moment. Dat Gods Geest tot hen spreekt, en ook hen daarmee bemoedigt in het moeilijke werk dat ze doen.
 • Meer arbeiders
  StudentLife is een van de bewegingen van Agapè. Studentenwerkers gaan al in een aantal steden het gesprek aan met studenten. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Leiden bouwen ze aan relaties en vertellen ze over Jezus. We zijn dankbaar dat zich onlangs in drie andere steden ook studenten hebben aangemeld voor het werk van StudentLife: in Delft, Enschede en Wageningen. Ook daar haken studenten aan om op hun campus van hun geloof te getuigen. Dank God voor meer arbeiders en bid dat er nog meer zullen komen!
 • Eenheid
  Een aantal vacatures bij Agapè wordt al langere tijd niet vervuld. Dit zorgt zo nu en dan voor een druk op verschillende afdelingen en hun medewerkers. Bid dat zij hun passie voor God in hun hart bewaken, streven naar eenheid binnen de teams en Hem verwachten en betrekken bij hun werk en dagelijks leven.
 • Financiële situatie
  We stellen ons vertrouwen op God, Hij is degene die voorziet in alles wat we nodig hebben! De financiën blijven echter wel spannend! Bid dat we ons afhankelijk blijven opstellen van de grote Gever. Dank voor degenen die ons trouw ondersteunen en bid voor meer partners die mee willen werken, ook op financieel terrein.