Bijbelse basis voor Ministry Partner Development

Ministry Partner Development (MPD) is de ontwikkeling van partners in je bediening/werk. De MPD-medewerker investeert in het opbouwen en onderhouden van een team van partners: mensen die zijn of haar werk ondersteunen door gebed, financiën, netwerk en morele ondersteuning. Paulus schrijft over partnerschap in een brief: 10. De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. (…). 14 Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. (…) 16 Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. 17 Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw rekening oploopt. 18 Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Mij ontbreekt niets dankzij de gaven die Epafroditus heeft gebracht; ze zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt. Fil. 4:10-18

Investeren in partners

Door MPD investeer je in je partners. Je leert hen om trouw te zijn in gebed, giften en morele ondersteuning. Op jouw beurt investeer je in de geestelijke groei van je partners, doordat je hen informeert, betrokken bij hen bent, om gebed vraagt en hen laat delen in je bediening. Zo ontstaat er een “partnerschap” van twee partijen die samen God dienen.

Vrij om  te vragen

De zendeling is vrij om te vragen. 1 Kor. 9:11 zegt: Als wij geestelijke zaken onder u hebben gezaaid, is het dan te veel gevraagd dat we materiële zaken van u oogsten? MPD is een model dat je in de Bijbel terug kan vinden. Het is niet de enige manier waarop een zendeling in zijn salaris kan voorzien, maar wel een model dat Bijbels verdedigbaar is. Zo zien we dat God voorzag voor de inkomsten van de levieten door de verplichte tienenheffing, dat Jezus werd ondersteund door o.a. rijke vrouwelijke volgelingen en dat Paulus giften kreeg van gemeentes.

Geven is een bijbels principe

U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. 2 Korintiërs 9:11. Je mag ontvangen en weer (door)geven. Dit geldt voor zowel de partner als de MPD-medewerker. In Gods Koninkrijk is geven veel meer dan een transactie van de ene naar de andere bankrekening. Voor de MPD-medewerker betekent dit:

  • Vrijmoedigheid om te vragen, omdat hij ten diepste voor Gods werk vraagt en niet zozeer voor zichzelf
  • Afhankelijkheid van God
  • Het besef dat hij partners een kans geeft om te investeren in Gods werk
  • De realisatie dat hij zèlf ook kan en mag geven

Samenwerken in een team

Zendelingen mogen in hun levensonderhoud voorzien worden. Daarbij is het versterken van een relatie tussen gever en ontvanger belangrijk. Het kan gezien worden als samenwerken in één team met diverse functies en verantwoordelijkheden. Hierbij gaat het vaak om partners die soms kort geleden, maar soms ook al langgeleden tot geloof zijn gekomen en nu mee willen helpen bij de verspreiding van het Evangelie.