Dit geloof is echt belachelijk!

 Soms komt de waarheid van het evangelie uit onverwachte hoek.

Ik was op bezoek bij het team van Streetlink in de Bospolder te Rotterdam. Het was de wekelijkse clubavond. Met een tiental jongeren uit deze allochtone wijk zaten we om de lange tafel. Allen moslim maar omdat hun ouders vroeger zelf bij de ‘club’ waren geweest was het ‘veilig gebied’ en mochten ze komen.

Streetlink-medewerker Wouter legde de vraag op tafel: Waarom geloof je eigenlijk? Er ontstond een chaotisch maar boeiend gesprek. ‘Ik geloof omdat het gewoon waarheid is’, zei een jongen. ‘En ik omdat Allah van mij vraagt dat ik zo rein en goed mogelijk leef’ zei een andere jongen.
De ‘waarom’-vraag bleek lastig. Wat veelal onder de antwoorden lag: zo hebben we het geleerd en zo horen we het ook te doen van de islam, onze ouders en de familie.

Vervolgens legde Wouter in twee zinnen het christelijk geloof uit. Wij hoeven het niet zelf te verdienen: Jezus is gestorven voor al onze fouten. En daarmee heeft ieder mens een keuze.

Woest stond Mohammed (zo noem ik hem maar even) op. Dit geloof is belachelijk! En hij vertrok.

Ja, de boodschap van Jezus is absurd. Een belachelijk verhaal in de ogen van normaal denkende mensen. In het spoor van Paulus ervaren we in gesprekken met jongeren, vrouwen en zoekers voortdurend hoe de boodschap op menselijke weerstand stuit.

Maar wie het wil horen en zien ontdekt een ongekende wijsheid. Daarom zijn we daar in de Bospolder. En op de sportvelden, op het internet etc.. Om Gods absurde maar heerlijke boodschap bekend te maken: redding en leven voor wie horen wil.

En als de boodschap van het evangelie voor jou ‘gewoon’ is geworden en je de ‘dwaasheid’ ervan niet (meer) kent: kom dan eens langs. Om met eigen ogen te zien en te horen hoe het evangelie in Nederland wordt gezaaid, soms vertrapt wordt, maar ook wortel schiet.
Bid je mee? Voor wijsheid voor de ‘dwaze’ evangelisten en voor open harten in Nederland voor Gods waarheid.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

1 Reactie