Petra Tak, medewerker bij Agapè en hoopverspreider in haar eigen omgeving, heeft contact met een vrouw die in haar jeugd met haar ouders meeging naar de kerk. Door haar relatie met een ongelovige jongen raakte de kerk buiten beeld. En daarmee ook God en de Bijbel, maar de vrouw vond de weg terug naar eeuwige Hoop.

“In het begin wilde ze nog wel bidden en Bijbellezen, maar gaandeweg leek het minder belangrijk. Ze ging niet meer naar de kerk en God raakte buiten beeld. Ik wil niet zeggen dat je alleen met de kerk goed terechtkomt, maar deze vrouw miste daardoor wel de stimulans om God te betrekken bij haar leven.”

Op een moment wordt het leven dat zo mooi leek moeilijker en uiteindelijk raakt de jonge vrouw de moed om te leven kwijt. Ze vecht tegen zichzelf en tegen angsten. God liet haar niet los en Petra raakt in contact met haar en mocht een lichtpuntje zijn in haar leven: “Ze leerde weer om te zien dat God goed is en dat Hij degene is die kracht geeft. Op de meest onverwachte momenten geeft de Heilige Geest haar bijna vergeten Bijbelteksten terug in haar herinnering. Ze bidt weer, leert om haar angsten los te laten en in Jezus’ naam veranderen veel dingen positief in haar leven.”

Hoopverspreider zijn is niet altijd eenvoudig

“De jonge vrouw en ik hebben soms pittige gesprekken. Ik heb meestal het gevoel dat ik niet veel voor haar kan betekenen. Soms voel ik de strijd waar ze in zit. Toch blijf ik contact houden en samen zien we steeds meer lichtpunten.” Petra is dankbaar en blij dat de jonge vrouw weer met God op pad gaat en dat ze Hem betrekt bij haar leven en in haar relatie.

Heb je moed om te getuigen van de Hoop die in jou leeft?

Ben je zelf nog wel eens in gesprek met mensen die God kwijt zijn? Heb je moed om te getuigen van de Hoop die in jou leeft? Veel mensen zijn op zoek naar hoop in wanhopige tijden. Tijden van bijvoorbeeld ziekte of werkeloosheid. Agapè helpt jou om te getuigen van de Hoop die in je leeft. Wil je – met jouw kerk – een licht zijn voor je omgeving? Kijk dan op agape.nl/erishoop en doe mee aan de ‘Er is Hoop’-campagne.

Naast daden ook woorden

Soms is het lastig om een gesprek aan te gaan over wat jij nou gelooft en waar je op hoopt. Wil je praktisch oefenen in het voeren van het geloofsgesprek? Wil je weten hoe je connectie legt met andere mensen? Kijk dan eens bij agape.nl/zaaigoed, geef je op voor een training of organiseer samen met ons een training in je eigen gemeente.