Als vijftigplusser actief in het studentenwerk: je zou denken dat de doelgroep haar daar een beetje te oud voor vindt. Maar dat is helemaal niet Ankie’s ervaring. “Ze vinden dat ik weet waar ik over praat. Want al veertig jaar ervaar ik Gods liefde. Dat is heel overtuigend.”


Ze is bepaald niet fluitend door het leven gegaan. Drie keer kreeg ze borstkanker. “Nadat ik weer beter was, had ik een diep besef dat de komende tijd genadetijd zou zijn, waarin ik me wilde inzetten om Gods daden te vertellen. Hoe? Daar ging ik voor bidden.”

Amper godsbesef
Samen met Mieke van Delft zet ze zich in voor het wijkwerk van Agapè en daarnaast is ze betrokken bij Agapè StudentLife. “Wat mij diep raakt is dat veel studenten zo ver van God af staan. Ze hebben amper besef dat er een God is. Studenten die geïnteresseerd zijn nodigen we uit op onze filmavonden, waarbij we eten en napraten over de film, bijvoorbeeld over keuzes maken of vergeving.” En Ankie is er ook als vrouwelijke christenstudenten een beroep op haar doen. “Ik help graag iemand een stapje verder vanuit de ervaring die ik zelf in het leven heb opgedaan.”

Mensen redden
In haar kerkelijke gemeente is ze betrokken bij het evangelisatiewerk en bij een Beta-groep. Dat is een bijbelgroep voor mensen die de Alpha-cursus hebben gevolgd. Ankie vertelt graag enthousiast over Jezus, maar ze beseft dat ze daar mensen niet mee moet overvoeren. “Dat is niet gemakkelijk voor mij, want ik ben erg gedreven door de liefde van God. Veel mensen beseffen niet dat ze redding nodig hebben.”

Niets is raar
Het leuke vind ik dat jonge mensen heel open zijn. Ze vertellen volkomen openhartig over hun twijfels en problemen, ze schamen zich nergens voor en vinden niets raar. Vroeger waren mensen op zoek naar de waarheid en ging het om de betrouwbaarheid van Gods Woord. Tegenwoordig is ‘waarheid’ wat goed voelt, en een gesprek daarover is veel lastiger. Daarom is het goed om in onze tijd relaties met mensen aan te knopen. Dan zien en voelen ze wat het geloof voor je betekent. ‘Deel van je leven’ dat kan immers ook heel goed zonder woorden, want Jezus Christus is toch onlosmakelijk verbonden met héél je leven?”

Wie is Ankie Wassenaar?
Ankie (1953) is getrouwd met Arthur. Samen hebben ze drie kinderen. Ankie is betrokken bij Agapè StudentLife in Leiden. In haar vrije tijd trekt ze graag op met vrienden, ze houdt van spannende boeken, sudoku’s en spelletjes doen.