Sinds 2021 richt Duurt Vonck zich vanuit Agapè op de ontwikkeling van City Movements, na 5 jaar directeur van Agapè geweest te zijn. City Movements Nederland is een initiatief van Agapè, in samenwerking met onder andere Missie Nederland, Stichting Opwekking en Urban Life.

“Toen ik in 2016 bij Agapè begon als directeur was één van mijn opdrachten om ‘íets te doen met de stad’. Samen met Hans Luttik, pionier van het eerste uur, hebben we een prachtige ontwikkeling gezien. In heel veel steden en woonplaatsen ontwikkelen zich City Movement-achtige netwerken. Mijn (en ons) verlangen is die ontwikkeling te laten groeien tot een krachtige beweging waarbij christenen zich inzetten voor de bloei van hun woonplaats. Want de hele Kerk is nodig om de hele woonplaats met het evangelie te bereiken.”

Vanaf 2021 richt Duurt zich door middel van een promotie-onderzoek op de ontwikkeling van City Movements in Nederland vanuit de internationale context. Wereldwijd is er ervaring met deze initiatieven. Door praktisch-theologisch onderzoek te doen, richt Duurt zich op de belangrijkste elementen die bijdragen aan de ontwikkeling van City Movements in Nederland. ‘Mijn overtuiging is dat krachtige, duurzame netwerken van christenen met een hart voor hun stad bijzonder veel kunnen betekenen voor de ‘shalom’ van hun woonplaats. Ik zie het bijvoorbeeld in Houten voor Houten, ontstaan dankzij de corona-crisis. Maar ook in wereldsteden als New York en Mombay. Het evangelie heeft namelijk levensveranderende kracht; het brengt herstel, heling en hoop.”

Naast zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van City Movements Nederland draagt Duurt bij aan de visie- en strategie-ontwikkeling rondom het stadswerk van Agapè Europa.

Help mee om zijn werk te ondersteunen en het onderzoek mogelijk te maken door zijn werk (liefst structureel) financieel te supporten.