Het evangelie is relevant voor alle tijden. Het is belangrijk dat het evangelie doorgegeven wordt, juist in de huidige samenleving. Mensen die daar een passie en roeping voor hebben moeten aan de slag kunnen en blijven. Door mensen te trainen en coachen hoe ze hun bediening financieel, en geestelijk op poten kunnen zetten hoop ik het evangelie te verspreiden. Hierdoor horen meer en meer mensen over Jezus. 
Als MPD-trainer help ik mensen een beeld te krijgen van de realiteit, het bijbels fundament voor zending en van hun zelfbeeld binnen hun roeping en hoe ze over obstakels heen kunnen komen rond het zoeken van partners in hun bediening.