Jan en Clasina in Libanon

Vluchtelingenhulp in Libanon

Samen iets betekenen voor mensen in nood, aan de rand van de samenleving. Dat is een passie die Jan en Clasina delen. Ze hopen daarmee aan de slag te gaan onder vluchtelingen in Libanon. 

Allebei werken ze het liefst in een gebied waar de nood hoog is. Clasina bij voorkeur in het organiseren van primaire vluchtelingenhulp. Jan heeft vooral ervaring in en een verlangen voor community-vorming door sport, waarin persoonlijke aandacht en relatie centraal staan en mensen Gods liefde in de praktijk kunnen ervaren. Tijdens een oriëntatiereis in Libanon werd duidelijk dat hun verlangen in Beiroet samenkomt.

Libanon en opvang van vluchtelingen
Libanon vangt al vluchtelingen op sinds in Syrië in 2011 een burgeroorlog uitbrak. De aantallen variëren, maar geschat wordt dat er meer dan 1,5 miljoen mensen naar buurland Libanon vluchtten. Het land herbergt per hoofd van de bevolking de meeste vluchtelingen ter wereld: tenminste een kwart van de Libanese bevolking bestaat nu uit Syrische vluchtelingen. Dit drukt zwaar op de voorzieningen in het land. De meeste vluchtelingen zijn voor hun eten en onderdak afhankelijk van noodhulp (Oxfam Novib, UNHCR).

Het werk
De hulporganisaties GAiN en Agapè Life Libanon werken in Beiroet samen vanuit het Relief Center. Hulpgoederen worden vanuit hier verstrekt aan omwonende vluchtelingen. Ook worden er activiteiten georganiseerd en zijn er mensen welkom voor een kop koffie. Ontwikkelingshulp en community-vorming gaan hier hand en hand.

De hulpgoederen worden vanuit het buitenland in containers naar Libanon verscheept. Clasina hoopt hierin een en ander te structureren, af te stemmen met andere hulporganisaties en ook te onderzoeken of een omslag mogelijk is van goederen naar geldstromen. Zo kan er gerichter ingekocht worden. Daarnaast is er een medische tak die werk doet onder vluchtelingen. Clasina hoopt hierin ook ondersteuning te bieden in een stukje coördinatie en logistiek.

Naast het lokale werk in Beiroet zal Jan landelijk het werk van Athletes in Action (AIA) in Libanon ondersteunen. Gevraagd is of hij vanuit zijn ervaring AIA-medewerkers wil coachen. Ook wil men graag in Zahle, een plaats waar veel vluchtelingen wonen, naast medische consulten sportclinics geven. Zo is er tegelijkertijd aandacht voor ouder en kind. Vanaf aankomst in Libanon zullen ze een intensieve taalcursus Arabisch volgen. De intentie is om 4 tot 5 jaar te blijven.

Winst
De letters uit het woord GAiN zijn een afkorting van Global Aid Network (wereldwijd hulpnetwerk). De tekst in Jesaja 58:7 staat centraal: ‘Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?‘

Wie zijn Jan en Clasina?
Overijsselse en Groninger, die elkaar ontmoet hebben in Den Haag. Delen een passie voor buitenleven, watersport en actief bezig zijn. In 2016 getrouwd en in 2018 verblijd met een prachtige dochter: Luca Gloria. Hun tweede dochter, Lotta Evi, is geboren in november 2019.

Clasina werkte sinds 2013 als beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Jan werkt sinds 2011 voor Agapè, waar hij begon als sport-community werker voor Athletes in Action in Groningen. Van 2013 tot 2019 werkte hij als community-werker voor Agapè in de Schilderswijk, Den Haag.