“Het goede nieuws moet overal verteld worden. Maar er zijn te weinig mensen om dat te doen. Vraag daarom aan God of hij meer mensen stuurt. Dan kan het goede nieuws overal verteld worden.” Lukas 10 vers 2. Om deze mensen uit te zenden bouw ik aan een dt_team_category van vrijgevigheid in Nederland. Dat doe ik door zendelingen te leren om in plaats van ondersteuning te vragen naar partnerschap. Zo worden zender en zendeling een team waarin samengewerkt wordt om het Koninkrijk van God door te zien breken. Ik heb al tien jaar een eigen team van partners, eerst was dat om zelf met studenten in gesprek te zijn over Jezus, tegenwoordig als trainer en coach van nieuwe zendelingen. Door een training te ontwikkelen hebben meer dan 90 zendelingen de start gemaakt om een team van partners op te bouwen. Daarnaast coach ik individuele zendelingen om financieel gezond de zending in te gaan.