Ruud is getrouwd met Mieke en samen hebben ze twee zoons, een dochter en drie kleinkinderen. Ruud werkt bij Agapè sinds 2001. Samen met het team ‘Kerkrelaties’ geeft hij een nieuwe impuls aan wat ooit de ‘Grote Opdracht School’ heette.

Ruud: ‘Er is maar één zaak waar ik mij hard voor wil maken en dat is evangelisatie’.
Vanaf het moment dat hij Jezus leerde kennen is dat het enige agendapunt geweest:
Jezus kennen en Hem bekend maken!
Door de cursus ‘Zo word je een aanstekelijk christen’ te herschrijven en de ervaring die hij de afgelopen jaren heeft opgedaan op de universiteit daarin te verwerken zijn er nieuwe trainingen ontstaan om het geloofsgesprek te stimuleren.

‘Ik heb teveel te mensen horen zeggen ‘Waarom heb ik dit nooit eerder gehoord?’ Aldus Ruud

En daar wil de afdeling Kerkrelaties werk van maken!

In zijn vrije tijd schrijft Ruud theatervoorstellingen om mensen te prikkelen en de deur te openen om God (weer) te leren kennen. Verder is wandelen een hobby (Geocaching) en modelbouw.