Wilfred Fijnvandraat werkt sinds februari 2021 als directeur bij Agapè: “Mijn drijfveer is dat iedere Nederlander het evangelie hoort, en dat iedere christen leert te getuigen van zijn of haar geloof. Je hoeft geen theoloog te zijn om een open gesprek met elkaar te voeren en te vertellen wie Jezus voor jou is. Er ligt een enorme schat in ons die we mogen delen met anderen. We hebben een unieke gelegenheid om te laten zien wat het is om te leven vanuit verbondenheid met God, elkaar en de mensen om ons heen. Vol van en geleid door de Heilige Geest!”

Ervaring inzetten bij Agapè
Na 32 jaar te hebben gewerkt in de handel van hout- en bouwmaterialen zet Wilfred zijn ervaring nu in voor Agapè. Naast zijn werk in de commerciële sector zocht hij sinds 2012 naar mogelijkheden om tijd vrij te maken voor de bouw van Gods Koninkrijk. Zo werkte hij onder andere één dag in de week voor Stichting Geloofsgesprekken en is hij verbonden met het Nederlands Christelijk Forum: “Ik word nu in de gelegenheid gesteld om mijn ervaring in te zetten binnen Agapè, zodat we de naam van de Here Jezus meer zichtbaar maken”.

Lokaal missionair werk
“Wat mij onder andere aanspreekt bij Agapè zijn diverse doelgroepgerichte onderdelen. Deze zijn in staat om op een eigentijdse manier in woord en daad bruggen te slaan naar de samenleving. Lokale kerken hebben de mogelijkheid om te bouwen aan missionaire activiteiten met de kennis en kunde die Agapè biedt. De brede achterban van Agapè, bestaande uit verschillende kerkelijke richtingen, maakt het mogelijk om dit vanuit eenheid te doen. Het is mijn droom dat we daarin bekend komen te staan als ‘mensen van vrede’ zoals in Lukas 10:5”.