‘Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik.,’ zal ik, ga ik…. Wat vul jij in?

Here Jezus, Zoon van God, heel hartelijk bedankt dat U ons liefheeft en dat U Zichzelf hebt overgegeven voor ons!

Dank U dat ‘het leven door het geloof’ geldt voor alle tijden, dus ook voor deze periode. Ik bid ons toe dat wij meer en meer mogen begrijpen hoeveel U van ons houdt. Vader, bescherm alstublieft ons leven en help ons een zegen voor U en ‘onze naaste’ te zijn.

Laat Uw naam worden geheiligd, laat Uw koninkrijk komen!