Dank U Vader voor Uw trouw aan Agapè in de afgelopen 50 jaar. Dank U voor de vele verschillende mensen die U aan ons heeft gegeven. Al deze mensen hadden verschillende ideeën, om zo goed mogelijk aan anderen in Nederland en daarbuiten te vertellen over uw Goedheid, uw Liefde, zichtbaar in de Here Jezus Christus.

Dank U dat door deze mensen heen heel veel mensen in Nederland en daarbuiten met U in contact zijn gekomen, en velen U ook in hun leven hebben toegelaten als Heer en Heiland. Dank U dat door hen heen ook weer vele andere mensen, die wij niet kennen, van U hebben mogen horen en U hebben leren kennen. Dank U, dat we ook in 2019 hier weer mee door mogen gaan, samen met vele andere Christenen. En dat U het wonder geeft van een veranderd en vernieuwd hart. Geprezen zij Uw grote naam! Halleluja. Amen.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

1 Reactie