Vader, deze maand zullen wij dit bekende stuk uit Lucas vaak horen. Kinderen zingen het op school tijdens de kerstviering en in iedere kerk wordt het gezongen tijdens de Kerstdiensten. En wij? Wij zingen uit volle borst mee omdat U het waard bent om te eren!
Aan het eind van 2019 willen wij U danken voor de missie die U aan ons hebt toevertrouwd. De missie om trouw te zijn aan het kruis, nederig te zijn en recht te doen. In Zijn naam gaan wij door met het verkondigen en het uitleven van Uw waarheid. Want wij houden van U Vader. Aan U zij alle glorie en eer!