Heer, de eenheid van Uw Kerk in ons land is verdrietig. We zijn het zo vaak oneens met elkaar. We menen voor Uw waarheid te moeten opkomen, en vergeten daardoor de eenheid. Dat belijden we. Bij U gaan waarheid en eenheid in harmonie samen. En we bidden dat U herstel geeft van eenheid in waarheid onder alle gelovigen in Nederland. Dat is wat ons land nodig heeft, zodat alle mensen U echt gaan leren kennen. Heer, herstel zo ons land! Amen!