U bent heilig, heilig Heer. En U kiest ervoor om bij ons, Uw kinderen, te zijn. Het is onvoorstelbaar dat U in ons woont. Vader open onze harten, zodat wij voortdurend gaan beseffen wat Uw aanwezigheid in ons betekent. Laat de wereld zien wie U bent met Uw liefde door ons heen. O Heer, bescherm ons voor verkeerde keuzes die schade brengen aan ons lichaam, Uw woonplaats. Wij bidden dat ons lichaam een weerspiegeling zal zijn van een leven in afhankelijkheid van Uw genade en goedheid. Dank U Vader voor wat U ons geeft!