Vader, 2020 is nog maar net begonnen en voordat wij het weten, is er alweer een maand voorbij. De dagen gaan zo snel als we niet opletten. Leer ons Heer om onze dagen te tellen, ze te tellen voor U. Want U heeft altijd gewild dat wij het goede zouden doen. En zelfs het goede hebt U al in Uw liefde en genade voor ons voorbereid. Dank U wel dat U ziet ons zitten. Ook in onze onvolkomenheid, ziet U volkomenheid. Moge onze harten U altijd de eerste plaats geven. Laat het werk van onze handen U eren en mensen naar U wijzen. U zij de glorie! Amen.