FamilyLife beweegt stellen, kerken en professionals om zich in te zetten voor de belangrijkste relaties in een mensenleven. We helpen mensen in de relatie met hun partner, hun gezin en met God.
We organiseren verschillende activiteiten, zoals A Day Together, Together groepen rondom het boekje “Together” en kunnen we in overleg activiteiten op maat aanbieden.