Terug naar geven

ANBI

Giften aan Agapè zijn aftrekbaar bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat kan vanwege de ANBI-status die door de Belastingdienst aan ons is toegewezen. Klik hier door naar de Belastingdienst. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zowel Agapè als de Belastingdienst vinden het belangrijk om helder te communiceren over wat er gebeurt met giften van donateurs. Op deze pagina vind je de informatie die de Belastingdienst hiervoor minimaal verlangt, maar uiteraard vind je op onze website nog veel meer informatie over onze organisatie. Lees bijvoorbeeld meer over onze missie.

Jaarverslag

Ieder jaar maakt Agapè een jaarverslag op met daarin onder andere een verslag van activiteiten, een financiële verantwoording, en het beleidsplan (een toekomstparagraaf). Ook het beloningsbeleid is terug te vinden in dit verslag. Het jaarverslag van 2016 kunt u vinden onder ‘Onze Organisatie.’

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van stichting Agapè. Zij stelt jaarlijks een jaarplan en een begroting op binnen het kader van de meerjaren strategie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van dit jaarplan.

RSIN / KVK

Het fiscale nummer (RSIN) van Agape is 0046.56.180
Het nummer van de Kamer van Koophandel is 41177239

Onze contactgegevens

Contact met stichting Agapè is mogelijk via (085) 464 4610 of via het contactformulier.