Met ontroering hebben we vernomen dat Nellie Kits, medeoprichter van Agapè, vandaag is overleden. Juist in de week waarin we 50 jaar Agapè vieren is Nellie het feest van haar Heer ingegaan. We bidden Jan en de (klein)kinderen troost en kracht toe in het moeten missen van haar hier op aarde.

 

NELLIE KITS-ROELEVELD
28 januari 1939 – 01 oktober 2019

 

Nellie Roeleveld werd in Scheveningen in 1939 geboren. Op haar zeventiende ontdekte ze dat ze een persoonlijke relatie met God kon hebben en dat heeft haar leven totaal veranderd. Ze had haar vrijheid in Christus gevonden en dat wat Nellie had ontdekt, ging ze met anderen delen. Heel haar verdere leven zou in dienst van God komen te staan.

 

Nellie trouwde met Jan Herm Kits, de zoon van een bekende evangelist. Samen gingen ze werken op het conferentiecentrum Het Brandpunt. Nellie zette de weekend-Bijbelschool op, runde het gebouw waar ook veel gasten verbleven en was betrokken bij het kinder– en jeugdwerk. Geïnspireerd door de bezoeken van de Amerikaanse evangelist Bill Bright aan Nederland werden Jan en Nellie gevraagd de ‘Campus Crusade for Christ’ in Nederland op te gaan zetten. Voor een staftraining woonden ze enkele jaren in de VS. De beweging evangeliseerde met name onder de studenten op universiteiten.

 

In 1969 waren ze betrokken bij de oprichting van het ‘instituut voor evangelisatie’, wat nu Agapè heet. Zij gingen wonen in Enschede en Nellie was als een moeder voor vele studenten van de Technische Universiteit Twente. Nellie organiseerde een landelijke gebedsdag en later breidden de werkzaamheden zich uit naar evangelisatieacties in heel Nederland, zoals de bekende ‘Er is hoop’-actie. Toen het hoofdkantoor van Agapè naar Doorn verhuisde en omdat Jan ging lesgeven aan de Evangelische Bijbelschool (nu onderdeel van de CHE) verhuisden ze naar Elst.

 

De bediening verschoof later van Agapè richting Rusland. Ze introduceerden Freedom in Christ van Neil Anderson in Nederland, en daarna ook in Rusland. Ze leerden Russisch en trotseerde de kou in Siberië. Ze organiseerden marriage courses niet alleen in Rusland maar ook Elst en Veenendaal waar ze actief kerkelijk betrokken waren.

 

De ouderdom legde meer en meer beperkingen op, maar van met pensioen gaan, wilde ze absoluut niet weten. Nellie vertaalde vele boeken en video’s van Freedom in Christ naar het Nederlands en bleef persoonlijke coach. Ze was betrokken als moeder en oma in haar gezin. Toen ze enige tijd geleden te horen kreeg hoe ziek ze was, zei ze dat ze graag spoedig heen wilde gaan en dat ze van alles hier op aarde los was. Ze zei: ‘Jezus, Hij is genoeg’.

 

We kennen Nellie als een zeer betrokken, warme, hartelijke en liefdevolle vrouw met een sterke persoonlijkheid. Ze had voor iedereen een wijs woord en stond altijd klaar om in woord en daad te helpen. Voor het bericht van haar ziekte gaf ze aan uit te zien naar de viering van 50 jaar Agapè, om samen God te danken voor wat Hij gedaan heeft en doet.

 

Via deze weg bidden we Jan en de familie heel veel troost, sterke en zegen toe nu ze haar hebben moeten loslaten hier op aarde. We danken met hen onze God voor alles wat we in Nel hebben mogen ontvangen.