Vanaf medio september zal op deze pagina de KerkenToolkit beschikbaar zijn. Deze bestaat uit diverse hulpmiddelen voor het opstarten van de ‘Er is Hoop’-campagne in de eigen kerk en is gratis te downloaden.
Misschien zijn de gemeenteleden wel enthousiasme om mee te doen, maar is er ook sprake van enige verlegenheid of onwennigheid als het gaat om het delen van het evangelie met mensen om je heen.
Agapè biedt gesprekstools en toerustingsworkshops aan, bijvoorbeeld over hoe je op een eenvoudige manier het evangelie kunt uitleggen.
Zoals bijvoorbeeld de workshop voor The Four