Agapè Kerk & Stad investeert in de missie van de Kerk

De opdracht om het evangelie, het goede Nieuws van Jezus, bekend te maken in een post-christelijke samenleving is een uitdaging. Het vraagt om kennis en een andere manier van denken. De ervaring die we bij Agapè in 50 jaar hebben opgebouwd, delen we graag met uw kerk of gemeente.

Kerken kunnen vrijblijvend met ons in gesprek gaan. Kerk & Stad kijkt met u mee naar wat specifiek bij uw kerk past: ons advies past bij de situatie van uw eigen gemeente. Wij kunnen u verwijzen naar onze eigen trainingen en projecten of naar die van andere organisaties. Wij geloven dat wij samen met de Gemeente van Jezus Christus en andere christelijke organisaties de samenleving kunnen laten zien en vertellen wat wij geloven.

Kerken kunnen contact met ons opnemen voor advies, trainingen of samenwerking met één van onze bewegingen. Mail ons op [email protected] en wij reageren snel. Wilt u als kerk geven voor één van onze collectedoelen voor 2020, ga dan naar collectedoelen-2020.

City Movements Nederland

City Movements Nederland vormt een groeiend netwerk van plaatselijke stadsbewegingen, waarin kerken en organisaties zich inzetten voor de bloei van hun stad als roeping van de Kerk. Deze lokale bewegingen verbinden zich met een landelijke beweging die zich inzet voor de eenheid van christenen in ons land. Agapè gelooft in deze samenwerking tussen kerken in één stad, of woonplaats. Agapè functioneert als facilitator en katalysator van de beweging. Dat doen wij niet alleen. Het koninkrijk van God is groter dan alleen Agapè, daarom werken wij in overeenstemming met de missie in nauwe samenwerking met andere organisaties en diverse denominaties.

Missie
De hele Kerk is nodig om de hele stad met het hele evangelie te bereiken.

City Movements gelooft dat wanneer God naar een woonplaats of stad kijkt, Hij één Kerk ziet dat één lichaam vormt met vele delen. De eenheid van christenen is het middel van God, zodat de samenleving ziet wie Jezus is. Op die manier is de ene Kerk het zout en het licht.
Wij geloven dat een hart van christenen voor hun stad, wijk en straat of invloedsfeer gaat zorgen voor verandering en vernieuwing.
Tenslotte gelooft City Movements dat God overal al in steden en woonplaatsen werkt, Hij mensen zoekt, raakt en inspireert. De Kerk mag zoeken naar wat God aan het doen is, daarbij aansluiten en versterken wat al in beweging is.

Voor meer informatie over City Movements Nederland kijk op de website www.citymovements.nl. Je kan je dan ook inschrijven voor de nieuwsbrief en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.