Agapè heeft een droom voor Nederland, is bewogen voor de stad. Wie we zijn, wat onze kracht is, wat ons beweegt en motiveert, het is allemaal te lezen in het meerjarenplan dat de visie beschrijft van 2020-2023. Deze visie is vertaald in een visieboekje!