Missie

Alle mensen in Nederland krijgen de kans om Jezus
op een persoonlijke manier te leren kennen.

Principes Agape Stichting
stichting agape

Visie

We mobiliseren christenen om samen met ons
Jezus zichtbaar te maken in woord en daad.

Strategie

Geloven Stichting Agape

Geloven

Vanuit bewogenheid met mensen zoeken we hen op in hun eigen omgeving en vertellen hen over Jezus, zodat zij hun vertrouwen stellen op God, wiens reddende liefde zichtbaar wordt in Jezus’ dood en opstanding.

null

Groeien

We helpen en stimuleren christenen zoals jij om te groeien in hun relatie met Jezus en als zijn discipel te leven. Ook helpen we kerken en gemeenschappen om getuige te zijn in hun eigen omgeving.

Gaan Stichting Agape

Gaan

We sporen christenen zoals jij aan om anderen te helpen ontdekken wat het is om te leven met Jezus. We leren je om je leven te delen in je eigen omgeving, of op de plek waar God je naartoe stuurt.

Principes

Agapè werkt volgens een aantal principes.
We geloven dat deze manier van werken harten raakt.
null

Gebed

Bijbellezen en bidden zijn de brandstof om te geloven, te groeien en te gaan voor de missie van Agapè.

null

Relatie

Gemiddeld genomen heeft iemand 7 jaar nodig om Jezus persoonlijk te leren kennen. Daarom  geloven we in een relationele vorm van evangelisatie. Deel als christen het evangelie in een betekenisvolle relatie.

null

Multi-conceptioneel

Het is goed als mensen op verschillende momenten en manieren in aanraking komen met het evangelie. Daarom is Agapè te vinden op verschillende plaatsen: op sportvelden, op universiteiten, in steden en online. We benaderen mensen in hun eigen taal, daarom werken we vanuit doelgroepgerichte organisatieonderdelen, zoals Athletes in Action en StudentLife

null

Discipelschap

Discipelschap is het proces dat iemand Jezus wil volgen, en zijn of haar leven aan Hem wil toewijden. Kortom, doen wat Jezus ons leerde. Dit proces vindt plaats in een lokale kerk of gemeenschap: een kring van christenen die stuk voor stuk Jezus willen volgen. Agapè biedt kerken en gemeenten hiervoor de nodige ondersteuning, door middel van trainingen en materialen.

null

Innovatie

De wereld verandert, daarom zoekt Agapè voortdurend nieuwe methoden, beelden en manieren om de waarheid van het evangelie van Jezus met anderen te kunnen delen.

null

Eenheid

Agapè is niet gebonden aan één kerkelijke stroming, maar belijdt de eenheid in Jezus Christus, de opgestane Heer. Agapè werkt daarom samen met alle kerken, organisaties en personen die hun omgeving willen bereiken met het evangelie.

null

Generosity

Agapè deelt haar producten, ervaringen en concepten graag met anderen,
omdat zij de bouw van Gods Koninkrijk wil dienen.