Missie

Iedereen in Nederland krijgt de kans om Jezus persoonlijk te leren kennen.

Visie

We zoeken samen met de lokale kerk mensen op om in woorden en daden Gods onvoorwaardelijke liefde te laten zien in Jezus Christus. We geloven dat God de Kerk kracht geeft om op te staan en impact te hebben in de samenleving.

.

Strategie

Geloven Stichting Agape

Geloven

Vanuit bewogenheid met mensen zoeken we hen op in hun eigen omgeving en vertellen hen over Jezus, zodat zij hun vertrouwen stellen op God, wiens reddende liefde zichtbaar wordt in Jezus’ dood en opstanding.

null

Groeien

We helpen en stimuleren christenen zoals jij om te groeien in hun relatie met Jezus en als zijn discipel te leven. Ook helpen we kerken en gemeenschappen om getuige te zijn in hun eigen omgeving.

Gaan Stichting Agape

Gaan

We sporen christenen zoals jij aan om anderen te helpen ontdekken wat het is om te leven met Jezus. We leren je om je leven te delen in je eigen omgeving, of op de plek waar God je naartoe stuurt.