Overweegt u om na te laten aan Stichting Agapè? Nalaten aan Stichting Agapè is een bijzondere daad. Dankzij nalatenschappen kunnen we belangrijke activiteiten vergroten en een grotere impact hebben op onze samenleving. Op deze manier kan een nalatenschap volledig ten goede komen aan het verspreiden van het goede nieuws.

Wat kunt u nalaten?

Nalaten kan op verschillende manieren:

  • Een geldbedrag of een percentage van het bezit
  • Via het benoemen van een erfgenaam. Dit heet een erfstelling. Hierin kan worden aangegeven hoe het nalatenschap wordt verdeeld
  • Nalaten via een legaat. Dit is een vast bedrag of bezit, zoals een kunstverzameling, waardevolle sieraden of een huis.

Neem gerust contact met ons op

Heeft u specifieke vragen over nalaten? Wilt u bijvoorbeeld samen met ons uw wensen bespreken of tips bij het vinden van een goede notaris? We nemen graag de tijd om samen te kijken naar uw wensen en naar de verschillende mogelijkheden. Neem daarom contact op met onze relatiebeheerder Huib Hartog.
Tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag bereikbaar via [email protected]

Gegevens voor de notaris

Stichting Agape, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg
Hoofdstraat 51
3971 KB Driebergen-Rijsenburg

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41177239