Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuws

Freek en Jing de Vries 40 jaar trouw en doorzettingsvermogen

28 maart 2019

Freek hoorde tijdens een evangelisatieconferentie van het “Instituut voor evangelisatie”, zoals Agapè toen nog heette over de optie om daar ontwikkelingswerk te doen. Hij solliciteerde en werd in 1977 –hij was toen 23 jaar- aangenomen. Na training ging hij naar de Filipijnen om daar te werken. Jing is een Filipijnse en was als student betrokken bij het studentenwerk. Ook zij solliciteerde en kwam in 1979 in dienst van “Campus Crusade for Christ”.  Ze leerden elkaar kennen tijdens een uitstapje met een gezamenlijke vriend. Ze trouwden in 1982 en werkten o.a. eerst onder studenten en werkenden en later als teamleider van de Jesusfilm teams in Manilla.

Concreet helpen

Het stel kwam in 1988 naar Nederland. Terwijl Jing thuis was met een groeiend gezin, werkte Freek op kantoor, vanwaar hij allerlei veldwerkers ondersteunde. Hij helpt nu veel collega’s op het gebied van ICT, maar raakte met hart en ziel betrokken bij het werk van GAiN –een zusterorganisatie van Agapè, die zich richt op ontwikkelingswerk. Freek: “Dit is de reden waarvoor ik bij Agapè ben gekomen: mensen concreet helpen.” Freek is fondsenwerver voor GAiN water for life , dat sinds de start in 2009 in zo’n 100 dorpen waterputten heeft geslagen.

Drijfveer

If any want to boast, they should boast that they know and understand me

Voor Jing was de migratie naar Nederland een leerschool. Een andere taal en cultuur, thuis zijn met vier kleine kinderen: “Ik was niet gewend om niets te doen”, aldus Jing, “en ik vroeg me in die periode af wat ik nog voor God kon betekenen. God liet mij zien dat ik mijn levensdoel moest veranderen. Een tekst uit Jeremia trof mij: If any want to boast, they should boast that they know and understand me. Dit werd mijn drijfveer: het gaat niet om wat ik doe maar om mijn relatie met Hem.”

Roeping

Agapè heeft een positieve invloed gehad op geloofsgroei van de kinderen De Vries. “Nu geven ze handen en voeten aan het christen zijn”, zegt een dankbare moeder. Naarmate de kinderen opgroeiden, groeiden ook de mogelijkheden voor Jing om voor Agapè te werken. Ze werd gevraagd om naar een conferentie in Engeland te gaan over Ministry Partner Development (MPD)Medewerkers hebben een team van partners in het werk, die hen ondersteunen met financiën en gebed. Jing had een nieuwe roeping gevonden en ontwikkelde zich tot coördinator MPD.

Gods grootheid

Freek: “Water for life heeft mijn hart. Ik ben constant aan het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de projecten financieel mogelijk te maken. Jing wordt geraakt als mensen om haar heen Gods goedheid en grootheid zien. Jing: “Ik zie dat heel concreet bij Ministry Partner Development. Zo was er pas een collega die ging bellen om meer MPD-partners te krijgen. Is je MPD omlaag gegaan dan? vroeg ik. Nee, maar ik wil een extra dag gaan werken was het antwoord. Dit was dezelfde collega die tijdens de training zat te huilen omdat ze zo bang was om mensen te bellen. God kan mensen veranderen, daar geniet ik van.”

FAT-mensen

“God heeft ons door Agapè heen gehoorzaamheid en doorzettingsvermogen geleerd,” aldus Freek, en Jing vult aan: “In onze training leerden we dat God FAT-mensen zoekt: faithful, available, teachable.  We willen beschikbaar zijn voor wat God op ons pad brengt.”

Het echtpaar De Vries mag een wens uitspreken voor Nederland. Freek zou wel willen dat Nederlanders minder individualistisch zouden zijn en Jing dat mensen een diepe, blijvende vreugde gaan ervaren, zoals alleen God die geven kan.

Wat is jouw wens voor Nederland? Onze missie is dat alle mensen in Nederland de kans krijgen om Jezus op een persoonlijke manier te leren kennen. Help jij mee om Zijn liefde door te geven? Bid, deel je hart en doe mee!