Twee keer eerder verhaalden we over Dennis, de filosofiestudent die niet gelooft, maar onverwachts wel het evangelie uitlegt.

StudentLife gaat wekelijks de campus op om met studenten in gesprek te gaan over geloof en zingeving. Ruud van Delft heeft een eerste gesprek afgerond met filosofiestudent Dennis. In de eerste twee delen van dit verhaal lees je dat het begin nogal moeizaam ging, maar dat Dennis uiteindelijk zélf een glimp van het evangelie uitlegt. Ruud vraagt hem of hij open staat voor een tweede gesprek. Het is altijd spannend of iemand dan ook op de afgesproken tijd of plaats is. Dennis is aanwezig en Ruud haalt de evangelisatietool Soularium uit zijn tas. Hij gebruikt het materiaal om aan de hand van foto’s het gesprek te vervolgen.

Open gesprek aan de hand van foto’s

“Wanneer je vragen stelt aan de hand van foto’s, gaan mensen meer met hun hart spreken. Daardoor verloopt het gesprek vaak  heel anders. Mensen spreken vanuit hun gevoel, hun hart, en zijn veel opener. De eerste vraag die ik Dennis stel rolt natuurlijk uit mijn mond: “Hoe zie je jezelf?” Dennis reageert open en vertelt over zichzelf, waarop ik reageer met de vraag: “Hoe zou je jezelf willen zien?”. Ook daar heeft hij wel antwoord op. De vragen erop gaan over God: “Hoe is Hij? En hoe zou je willen dat Hij is?”

Gebedsverhoring: Dennis heeft wakker gelegen

Dennis wil na het stellen van deze vraag terugkomen op het gesprek van die week ervoor. “Weet u nog?”, begon hij, “Toen we het over God hadden in ons vorige gesprek?” Ik knik onduidelijk en geef hem de ruimte om verder te praten. “Ik sprak over het feit dat God genadig moest zijn en ik schrok van mijn eigen antwoord. Eigenlijk heb ik er wakker van gelegen.” Mijn hart maakt een sprongetje en in gedachten denk ik: “Dat is gebedsverhoring.” Dat spreek ik niet uit, maar ik vraag hem wel wat hij bedoelt.

Ongelovige Dennis legt het evangelie uit

Dennis: “Ik gaf als antwoord dat God genadig zou moeten zijn voor de mens. Ik besef dat genade alleen niet genoeg is!” “Leg eens uit”, is mijn reactie. “Er moet toch ook iets van rechtvaardiging plaatsvinden, want alleen genade is niet genoeg!”

Er schieten twee dingen door mijn hoofd:

  1. In Johannes 1 staat dat Jezus naar de aarde kwam vol van genade en waarheid.
    Letterlijk staat er in de HSV vertaling: En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), Vol genade en waarheid.
    En:
  2. Henry Cloud heeft een boek hierover geschreven: Vijf stappen naar een sterke identiteit. In het eerste hoofdstuk wat getiteld; Genade en waarheid verteld hij wat genade alleen doet zonder de waarheid. Hij schrijft dat genade alleen losbandigheid in de hand werkt. Door alleen vragen te stellen begreep Dennis de logica van de komst van Jezus naar de aarde.

Durf jij door te vragen?

Ik bedank Dennis zijn inzichten. We praatten nog veel na, maar door vragen te stellen gaf Dennis mij een mogelijkheid om hierover na te denken en het hoofdstuk uit de Bijbel en het boek van Cloud weer eens ter hand te nemen. Helaas heb ik Dennis niet meer gezien. Mijn gebed blijft dat hij door dit gesprek de logica van de komst van God op aarde gaat begrijpen.

Wil jij nou ook leren om door te vragen en te praten over het evangelie? Je hoeft niet per sé naar een universiteit of op een zeepkist om te evangeliseren. We willen jou helpen om gewoon te getuigen in je eigen omgeving. Kijk eens op agape.nl/zaaigoed