Dank u wel dat u als gemeente collecteert voor het werk van Agapè!

Mogelijkheden voor uw collectedienst
Naast dat u ons filmpje kunt laten zien, kunt u een medewerker van Agapè laten komen die zal spreken en/of de collecte zal toelichten. Stuur een e-mail naar [email protected] en wij helpen u daarbij.

Voor 2020 bevelen wij de volgende drie collectedoelen van harte bij u aan:

Het ‘er zijn’ en het ontmoeten van anderen met hetzelfde verlangen is tijdens de Lift-Off heel bemoedigend voor mij. Een herinnering aan het feit dat je écht niet alleen er op uit gaat om Jezus bekend te maken (…) 

Dit vertelt student Nora -niet haar echte naam- na afloop van de Lift-Off. Het laat enerzijds haar verlangen zien om Jezus bekend te maken en tegelijkertijd haar uitdaging dat je er, in de huidige tijd, als christenstudent vaak alleen voor staat. 

Om studenten als Nora deze bemoediging, onderwijs en toerusting te kunnen bieden willen we aan de start van collegejaar 2020-2021 opnieuw een weekend organiseren voor 50 studenten. 
De contacten die dit weekend tussen studenten en studentenwerkers gelegd worden, kunnen de start zijn van een traject van persoonlijke coaching en begeleiding van het bouwen aan een beweging in de studentenstad. Afgelopen seizoen hebben we gezien dat hierdoor studentenbewegingen in Utrecht en Delft verstevigd zijn, en gestart zijn in Maastricht en Den Haag.

Projectkosten
Voor elke €100 kunnen twee studenten deelnemen aan de Lift-Off. Om de Lift-Off tot een succes te maken, heeft StudentLife in totaal €2.500 nodig.
Mocht er voldoende geld zijn ingezameld voor dit project, dan zal uw gift worden besteed aan soortgelijke StudentLife projecten.

Bestem uw collecte voor de StudentLife Lift-Off

Ik zoek God helpt mensen online kennis te maken met het evangelie. Door verhalen te delen en chatgesprekken zijn al 48.000 mensen bereikt. Via andere websites zoals als ikwildood.nl worden mensen benaderd die het leven niet meer zien zitten.  
Voor deze website wordt een getuigenisfilmpje gemaakt over een persoon die op het punt stond zelfmoord te plegen. Hij zal in deze film vertellen hoe Jezus zijn leven heeft gered. De kosten voor dit filmpje zijn €3000. Door uw bijdrage kan dit verhaal anderen aanmoedigen om Jezus te zoeken. 

Projectkosten 

Om een actueel filmpje te maken heeft ikzoekGod.nl € 3000 nodig. Het liefst maakt het team twee filmpjes in 2020, daarvoor is dan € 6000 nodig.
Mocht er voldoende geld zijn ingezameld voor dit project, dan zal uw gift worden besteed aan soortgelijke IkzoekGod.nl projecten.
 

Bestem uw collecte voor twee actuele filmpjes van IkzoekGod.nl

Waar het meest nodig

Agapè is blij met een collecte met algemene bestemming. Dat betekent dat wij op de actuele situatie in kunnen spelen en uw gift kunnen besteden aan het deel van ons werk dat op dat moment een extra ondersteuning goed kan gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een urgente vacature die we op salaris-basis willen vervullen, een project van één van onze bewegingen of onverwachte kosten bij de ontwikkeling van onze trainingen. Dank u wel voor uw gift en vertrouwen, met uw collecte-opbrengst en gebed kunnen wij Nederland bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

Informatie voor uw gemeenteblad

Sinds 1969 neemt Agapè het initiatief om mensen in Nederland te bereiken met de liefde van Jezus Christus. Ons hart gaat naar hen uit, daarom willen we hen in contact brengen met hun hemelse Vader. Onze drive is dat alle mensen in Nederland de kans krijgen om Jezus persoonlijk te leren kennen. Om dat te bereiken mobiliseren we christenen om samen met ons Jezus zichtbaar te maken in woord en daad.