AGAPÈ

Agapè is een beweging van christenen die mensen stimuleert om te geloven, te groeien en te gaan: Geloven in de onvoorwaardelijke liefde van Jezus, groeien in geloof en gaan om Jezus zichtbaar te maken. Daarmee willen bereiken dat iedereen in Nederland Jezus leert kennen. Dit doen wij niet alleen, maar samen met andere christenen die wij mobiliseren om Jezus in woord en daad zichtbaar te maken.

Doelgroep gerichte onderdelen

Bij Agapè horen vier bewegingen gericht op verschillende doelgroepen:
Athletes in Action deelt Gods liefde uit door en bij het organiseren van sportactiviteiten.
Studentlife mobiliseert en helpt christelijke studenten gesprekken aan te gaan met medestudenten over het geloof.
Ik zoek God. nl is online met thema-websites en e-cursussen over Gods liefde voor mensen.
Together helpt echtparen te groeien in hun relatie met elkaar en met God.

Woord en daad

Gods liefde kan niet zonder daden. De Bijbel zegt zelfs, in de brief van Jakobus, dat een geloof zonder werken, dood is. (Jakobus …..)
Een bijzondere beweging van Agapè is onze zusterorganisatie GAiN (Global Aid Network).
Samen maken we Gods liefde zichtbaar in en buiten Nederland met onze woorden én met onze daden.

Toerusten van christenen en kerken

Wij geloven dat het verspreiden van het goede nieuws van de Hoop die we hebben in Jezus Christus een taak is van elke christen. Daarom vinden we het belangrijk om kerken en christenen te helpen om zelf ook te ‘gaan’ in hun eigen omgeving en vrijmoedig te getuigen van de ‘hoop die in ons is’.
Het team Kerk&Stad is beschikbaar voor de ondersteuning van kerken.
Daarnaast is het team City Movements gericht op het faciliteren van de missionaire samenwerking van kerken in een woonplaats.

Trainingen en Workshops

Daarnaast biedt Agapè trainingen en workshops die christenen en kerken helpen te groeien in hun geloof en vaardigheden om anderen over Jezus te vertellen. Deze trainingen en workshops worden met name in kerken gegeven. link