Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van stichting Agapè. Zij stelt jaarlijks een jaarplan en een begroting op binnen het kader van de strategie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van deze strategie. Momenteel ziet de samenstelling er als volgt uit:

Bestuur/directie

Wilfred Fijnvandraat – Algemeen Directeur (Voorzitter Bestuur Stichting Agapè)
Frits Baksteen – Operationeel Directeur (Penningmeester Bestuur Stichting Agapè)

Hoofd- en nevenfuncties Directie en Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Voorzitter : De heer A. Verboom

Vice voorzitter: De heer T. de Vries

Lid: De heer J.C. Pruis

Lid: De heer C.J. Tijman

Lid: De heer R.P. de Heer

Lid: De heer J.F. Garcia Asensio

RSIN / KVK

Het fiscale nummer (RSIN) van Agape is 0046.56.180
Het nummer van de Kamer van Koophandel is 41177239