Het Management Team, onder leiding van de Algemeen directeur, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van stichting Agapè. Zij stelt jaarlijks een jaarplan en een begroting op binnen het kader van de strategie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van deze strategie. Momenteel ziet de samenstelling er als volgt uit:

 

Bestuur/Directie

Wilfred Fijnvandraat – Algemeen Directeur (Voorzitter Bestuur Stichting Agapè)

 

Management Team

Wilfred Fijnvandraat – Algemeen Directeur

Frits Baksteen – Operationeel Manager

Elles van Dijk – Hoofd Personeelszaken (LHDR)

 

Raad van Toezicht

Voorzitter : De heer A. Verboom

Lid: De heer R.P. de Heer

Lid: De heer J.C. van Groningen

 

De hoofd- en nevenfuncties van de Directie en Raad van Toezicht staan gespecificeerd in de bijlage van het jaarverslag.

 

RSIN/ KVK

Het fiscale nummer (RSIN) van Agape is 0046.56.180
Het nummer van de Kamer van Koophandel is 41177239