Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van stichting Agapè. Zij stelt jaarlijks een jaarplan en een begroting op binnen het kader van de meerjaren strategie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van dit jaarplan. Momenteel ziet de samenstelling er als volgt uit:

Bestuur/directie

Duurt Vonck – Algemeen Directeur (Voorzitter Bestuur Stichting Agapè)
Frits Baksteen – Operationeel Directeur (Penningmeester Bestuur Stichting Agapè)
Heiko van den Broek – LDHR Directeur (Secretaris Bestuur Stichting Agapè)

Hoofd- en nevenfuncties Directie en Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Voorzitter : De heer H. Pruis
Lid : Mevrouw J.A. Oosterom
Lid: De heer T. de Vries
Lid: De heer J.C. van Groningen
Lid: De heer J.F. Garcia Asensio

Hoofd- en nevenfuncties Directie en Raad van Toezicht

RSIN / KVK

Het fiscale nummer (RSIN) van Agape is 0046.56.180
Het nummer van de Kamer van Koophandel is 41177239