Oops...
Slider with alias principes not found.
Hart stichting agape

Principes

Agapè werkt volgens een aantal principes.
We geloven dat deze manier van werken harten raakt.
Gebed Agape Stichting

Gebed

Bijbellezen en bidden zijn de brandstof om te geloven,
te groeien en te gaan voor de missie van Agapè.

Relatie Stichting Agape

Relatie

Gemiddeld genomen heeft iemand 7 jaar nodig om Jezus persoonlijk te leren kennen. Daarom  geloven we in een relationele vorm van evangelisatie. Deel als christen het evangelie in een betekenisvolle relatie.

Multi-conceptioneel

Het is goed als mensen op verschillende momenten en manieren in aanraking komen met het evangelie. Daarom is Agapè te vinden op verschillende plaatsen:
op sportvelden, op universiteiten, in steden en online. We benaderen mensen in hun eigen taal, daarom werken we vanuit doelgroepgerichte organisatieonderdelen,
zoals Athletes in Action, StudentLife en Streetlink.
Discipelschap Agape Stichting

Discipelschap

Discipelschap is het proces dat iemand Jezus wil volgen, en zijn of haar leven aan Hem wil toewijden. Kortom, doen wat Jezus ons leerde. Dit proces vindt plaats in een lokale kerk of gemeenschap: een kring van christenen die stuk voor stuk Jezus willen volgen. Agapè biedt kerken en gemeenten hiervoor de nodige ondersteuning, door middel van trainingen en materialen.
Innovatie Agape Stichting

Innovatie

De wereld verandert, daarom zoekt Agapè voortdurend nieuwe methoden, beelden en manieren om de waarheid van het evangelie van Jezus met anderen te kunnen delen.
Eenheid Stichting Agape

Eenheid

Agapè is niet gebonden aan één kerkelijke stroming, maar belijdt de eenheid in Jezus Christus, de opgestane Heer. Agapè werkt daarom samen met alle kerken, organisaties en personen die hun omgeving willen bereiken met het evangelie.
Generosity Stichting Agape

Generosity

Agapè deelt haar producten, ervaringen en concepten graag met anderen,
omdat zij de bouw van Gods Koninkrijk wil dienen.