Christenen hebben elkaar nodig om missionair te zijn! Daarom heeft God ons aan elkaar gegeven, om elkaar te steunen en aan te sporen om actief Jezus te blijven volgen. In een Quatro-studie maak je dit samen met anderen concreet. Een Quatro is een groepje van vier personen, met wie je regelmatig samenkomt om te praten over wat je kan doen om een discipel te zijn en anderen te bereiken. Aan het eind van de Quatro wordt er op persoonlijk niveau gekeken hoe je verder kan groeien in geloof en discipelschap en worden hiervoor meteen de eerste stappen gezet. Ook na de studie kun je elkaar daardoor makkelijker scherp houden en bemoedigen om de goede plannen daadwerkelijk uit te voeren.

 

Doelgroep 
Jongeren 18+ 

Tijdsbesteding
12 studies die je in een klein groepje doet

Materiaal 
Quatro Studies werkboek

Kosten materiaal
Werkboek €10,- 
Training €100,-