Stadswerk

Stadsnetwerken

Het hele evangelie voor de hele stad door de hele kerk

In Johannes 17 laat Jezus zien dat eenheid van christenen van essentieel belang is voor het getuigenis van Hem in deze wereld: “Laat hen samen één zijn, opdat de wereld ziet en gelooft.” Op basis van deze uitspraak van de Heer Jezus ontstond internationaal een groeiende visie op stadsnetwerken; een manier om eenheid onder christenen in een woonplaats te stimuleren, zodat er een gezamenlijk getuigenis vanuit gaat.

Steden hebben een bewezen invloed op de rest van het land. Agapè investeert in totstandkoming van netwerken die voldoen aan de volgende criteria:

  • Christenen in één plaats zien elkaar gezamenlijk als één Kerk,
  • zij bidden gezamenlijk voor hun eigen woonplaats,
  • en zetten zich in voor de bloei van hun woonplaats.

Het effect dat we zien van de stadsnetwerken is dat christenen elkaar opzoeken en samenwerken. Een stadsnetwerk start vanuit eenheid met bidden voor de nood en het welzijn van de stad, en gaat aan de slag om over kerkgrenzen heen samen te werken en zich in te zetten voor de bloei van de stad.

Workshop Stadsnetwerken

Agapè biedt een workshop die focus legt op vragen als ‘Waarom een hart voor de stad? Wie zijn wij en wat heeft God ons gegeven? Wat is de nood van de stad en wat zien we God doen in de stad en wat zou onze plaats daarin kunnen zijn?’ De workshop resulteert in 5 concrete actiestappen. Dit wordt geëvalueerd en dit leidt tot nieuwe stappen.

Het doel is om in iedere stad en woonplaats in heel Nederland netwerken op te starten, zodat héél Nederland bereikt wordt met het Goede Nieuws.

Wil je hier meer over weten of ook een workshop organiseren in jouw omgeving? Neem contact op met ons via info@agape.nl