Agape athletes in action

ONS VERLANGEN
In ons land groeit een generatie op die nog nooit het evangelie heeft gehoord. Veel van deze jonge mensen worstelen met levensvragen en vinden het lastig om levensbepalende keuzes te maken. De kerk wil er voor deze jongeren zijn en via sport hen in contact brengen met Jezus. Athletes in Action helpt kerken om op een relevante manier in hun eigen wijk voor jongeren aanwezig te zijn.

Athletes in Action heeft het community-concept ontwikkeld waarbij (jonge) mensen uit de kerk sporten met jongeren in de wijk. Op het sportveld leren zij elkaar kennen en delen zij hun leven met elkaar. In de AIA Community’s vinden jongeren en tieners veiligheid, geborgenheid, respect en een luisterend oor en krijgen ze de kans om het Evangelie te horen en Jezus te leren kennen.

Op dit moment zijn er in zeven plaatsen AIA Community’s. Ons verlangen is om dit project verder te ontwikkelen zodat in 2024 in 24 plaatsen een AIA Community is.