We hadden de wens om gezamenlijk, als kerken, de wijk in te gaan om Gods liefde zichtbaar te maken in Enschede. Jaap van Tilburg vertelt over zijn ervaringen met Sonrise* Twente. In het begin deden wel tien tot veertien kerken mee aan deze zomerweek. In het eerste jaar waren ze in de wijk zo enthousiast dat alle sporters en het hele kerkteam een kleine attentie kregen van de bewoners. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Kan je nagaan wat een indruk dat maakte.”

Wat doet Sonrise?

*Sonrise bestaat op verschillende plekken in Nederland. Een week lang werken kerken samen om elke dag de wijk in te gaan met een programma vol sport en spel, persoonlijke ontmoeting, gebed, een laagdrempelige kerkdienst en vaak een barbecue. Het wordt ook de ‘Athletes in Action sportweek’ genoemd. 

Al 18 jaar lang! 

Het draagvlak in de kerken en in de gemeenschap is heel groot. “Al achttien jaar lang, doen we dit! Het enthousiasme voor God en de geloofsgroei van de sporters is heel mooi. Je ziet dat jongeren en ouderen Jezus beter leren kennen en betrokken raken bij de kerk.” Toen er een aantal jaar geleden te weinig leiding was om het team te vullen, kwam er hulp vanuit Athletes in Action en de Navigators studentenvereniging. Inmiddels is er weer leiding vanuit de lokale kerk en komt er een nieuwe generatie sporters aan.” 

Jaap vertelt verder: “Als de sporters van het team op het veld komen, rennen de kinderen op hen af en vliegen hen om de hals.” Op het plein staat ook elk jaar een gebedstent. Hier wordt muziek gespeeld en kinderen mogen naar binnen lopen om te laten bidden voor iets op school of als ze pijn hebben bijvoorbeeld. De afstand tot de kerk is wellicht groot, maar we brengen de kerk eigenlijk mee naar hen.” 

Je moet hun taal spreken 

Sinds twee jaar wordt er een AIA Sportcommunity in de wijk gehouden. Eén keer in de twee weken op zondagmiddag bouwen ze aan relaties met jongeren in de wijk door samen te sporten. Dat is een uitvloeisel van Sonrise en dat bevalt goed en zolang er een sportteam is, gaan ze ervoor. Jaap sluit af: “Als je mensen wil bereiken, moet je hun taal spreken. Sport is nog steeds één van de talen waarmee je buitenkerkelijke mensen kunt aanspreken met hen in contact kunt komen!” 

 Ontdek hoe Athletes in Action jouw kerk kan helpen om de kracht van sport te gebruiken en bekijk de website.