Agapè is de nieuwe ‘Er is Hoop’-campagne gestart. Deze landelijke campagne heeft tot doel om, samen met de kerken in Nederland, de Bijbelse boodschap van eeuwige Hoop in Jezus Christus, bekend te maken.

De campagne is erop gericht dat lokaal samenwerkende kerken onder de noemer ‘Er is Hoop’ plaatselijk invulling geven aan deze campagne door onder andere posters op te hangen en samen een uniek en passend plan te maken om Hoop te bieden in hun eigen omgeving. Zo zullen er door het hele land steeds meer lokale ErisHoop-initiatieven ontstaan.

Agapè ondersteunt kerken die deze campagne willen starten met materialen, workshops, adviezen en trainingen. Als ruggengraat van de campagne heeft Agapè de website Erishoop.nu ontwikkeld waar verhalen van hoop te vinden zijn. Bekende en minder bekende christenen delen hun getuigenis en verhaal van hoop via blogs en video’s. Het platform biedt de zoekende Nederlander de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een e-coach of om een cursus te volgen. De belangrijkste boodschap is die van de Heer Jezus die oneindige hoop en eeuwig leven geeft.

Ons doel is dat iedereen de kans krijgt om Jezus persoonlijk te leren kennen. Wij streven ernaar van ‘Er is Hoop’ aan langlopende nationale campagne te maken die ook steeds meer landelijke herkenning zal krijgen doordat de boodschap van Hoop steeds vaker op straat en in de media terugkomt.

Mocht er voldoende geld zijn ingezameld voor dit project, dan zal uw gift worden besteed aan soortgelijke Agapè projecten.