Athletes in Action (AIA), onderdeel van Agapè, zet per 1 januari een deel van haar werk voort in een nieuwe stichting. Beide richten zich op sportministry, maar met een verschillende focus. AIA gaat zich focussen op kerken en jongeren die sport zien als een laagdrempelig en krachtig middel om jongeren in Nederland te bereiken met het evangelie. De nieuwe stichting, Next Move, focust zich op de brede sportwereld en de sporters – zowel in als buiten de kerk.

Hetzelfde hart
Dit is het resultaat van een intensief proces. In het afgelopen jaar koos Agapè – waar AIA onderdeel van is –  voor een vernieuwde missie, visie, strategie en een ander organisatiemodel. De directie en leiders binnen Agapè deelden het grote verlangen om heel Nederland te bereiken met de meest kostbare boodschap; het evangelie van Jezus Christus. Op strategie en werkwijze ontstonden er echter verschillende denkbeelden hoe dat zou moeten worden ingevuld. Nadat een deel van het AIA-leiderschapsteam haar taak had neergelegd, hebben er nieuwe gesprekken plaatsgevonden en zijn we in goed overleg tot de huidige invulling gekomen. AIA en Next Move delen een gezamenlijk hart voor sportministry in (en vanuit) Nederland, en willen aanvullend aan elkaar een positief effect in Nederland bereiken.

Een verschillende focus
Athletes in Action gaat – onder leiding van Wilhelm Cnossen – kerken en jongeren ondersteunen het evangelie te brengen door middel van sport. Oud-AIA-er Paul Stoorvogel wordt de leider van de nieuwe stichting die zich focust op de sportwereld en sporters. In goed overleg wordt invulling gegeven aan beide partijen, zodat ieders specialisme tot zijn recht komt. We zijn enthousiast over deze nieuwe invulling, ook al was het proces er naartoe niet eenvoudig. We ervan overtuigd dat deze invulling tot zegen zal zijn het bereiken van (jongeren in) Nederland met het evangelie van Jezus Christus.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

1 Reactie